Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Jammerbugt   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   38.324    +7.527  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   24,3    -0,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   8.934    +1.585  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.605    +740  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   30,7    -9,9  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   32,1    +15,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   83    +77  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   47    -47  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.444,46    +240,54  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   40.429    +5.041  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   19.548    -1.352  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   16,7    +30,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,5    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,4    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,3    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,0    -0,5  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.382    +511  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   1.568    +1.122  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   18,4    +136,6  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   1,8    +7,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   16,5    +127,9  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   0,1    +1,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune