Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aarhus   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   349.983    -304.132  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   14,7    +9,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   48.282    -37.763  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   13.236    -10.891  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   2,9      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   28,6    +0,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   37,5    +8,8  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   4,7      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   680    -520  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   9    -9  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   44.551    +919  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   13.798    +4.398  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   30,8    +16,7  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,5    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,9    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,5    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,5    +0,0  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.362    -469  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   15.374    -12.684  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   -      
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   -      
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   -      
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   -      
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune