Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aarhus   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   367.095    -322.356  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   15,3    +10,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   47.543    -37.344  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   14.921    -12.464  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   2,7      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   29,3    -2,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   38,1    +4,2  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   3,6      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   866    -701  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   14    -11  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.985,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   58,00    -8,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   49.626    -3.123  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   15.603    +4.194  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,1    -0,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,1    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   2,6    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   3,4    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   1,1    -0,6  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   2.362    -469  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   52.398    -47.903  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   1.734,7    -1.610,6  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   634,4    -623,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   995,8    -890,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   104,5    -96,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune