Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Herning   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   89.127    -43.276  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   19,7    +4,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   16.702    -6.183  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   3.767    -1.422  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   0,7      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   34,2    -13,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   41,0    +7,0  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   0,1      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   259    -99  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   0    +0  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   38.028    +7.442  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   15.717    +2.479  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   46,0    +1,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,9    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   -      

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.780    +113  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   4.085    -1.395  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   154,7    +0,3  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   47,2    -38,4  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   106,1    +38,3  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   1,4    +0,4  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune