Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hjørring Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hjørring   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   64.483    -18.632  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   23,6    +0,4  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   14.504    -3.985  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   2.945    -600  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   24,1    +4,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   35,8    +10,5  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   217    -57  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   28    -28  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   44,73    +9,27  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   40.414    +5.056  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   20.799    -2.603  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   27,0    +20,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,7    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   -      

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.901    -8  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   3.430    -740  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   248,7    -93,7  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   244,4    -235,6  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   0,3    +144,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   4,0    -2,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune