Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ringkøbing-Skjern Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ringkøbing-Skjern   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   56.594    -10.743  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   22,7    +1,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   12.241    -1.722  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   2.312    +33  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   42,8    -22,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   35,6    +12,4  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   162    -2  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   34    -34  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   53,00    +1,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   40.424    +5.046  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   18.508    -312  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   27,3    +20,2  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   4,3    -1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   -      

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.597    +296  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   2.618    +72  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   147,6    +7,4  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   10,1    -1,3  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   135,5    +8,9  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   2,0    -0,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune