Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vesthimmerlands Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vesthimmerlands   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   36.012    +8.727  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   25,7    +0,5  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   8.050    +2.149  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   1.898    +559  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   2,4    +24,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   44,9    -2,6  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   147    +18  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   0    +3  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.985,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   59,00    -9,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   48.004    -1.501  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   23.235    -3.438  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,5    -0,7  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,5    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,1    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   3,7    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   1,0    -0,5  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   1.657    +236  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   3.022    +1.473  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   46,4    +77,7  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   32,4    -21,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   13,2    +92,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   0,8    +6,9  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune