Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Faxe   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   36.576    +9.275  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   22,4    +1,6  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   7.793    +2.726  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.187    +1.158  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   37,6    -16,8  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   43,2    +4,8  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   120    +40  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   1    -1  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   49,47    +4,53  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   39.167    +6.303  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   16.197    +1.999  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   55,6    -8,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,8    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,8    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,0    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,0    -0,5  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.063    -170  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   1.814    +876  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   11,3    +143,7  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   10,0    -1,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   1,3    +143,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   0,0    +1,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune