Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederiksberg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Frederiksberg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   104.899    -60.160  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   17,5    +8,7  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   15.825    -5.626  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   2.582    -125  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   59,5    -32,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   38,2    +4,1  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   16,0      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   302    -137  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   56    -53  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.992,00    -7,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   59,00    -9,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   55.353    -8.850  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   16.746    +3.051  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,4    -0,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,4    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,0    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   4,1    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   0,8    -0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   2.002    -109  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   9.670    -5.175  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   519,2    -395,1  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   54,2    -43,5  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   267,5    -161,8  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   197,5    -189,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune