Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederiksberg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Frederiksberg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   104.305    -58.454  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   17,2    +6,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   16.753    -6.234  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   2.171    +174  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   61,2    -32,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   31,3    +15,0  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   19,9      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   354    -194  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   30    -30  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   50.628    -5.158  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   15.241    +2.955  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   29,2    +18,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   4,2    -1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,9    -1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,4    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,8    -0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.002    -109  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   4.533    -1.843  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   116,7    +38,3  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   52,4    -43,6  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   60,9    +83,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   3,4    -1,6  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune