Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Helsingør   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   62.695    -16.844  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   24,2    -0,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   14.258    -3.739  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   2.313    +32  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   18,7    +2,1  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   30,0    +18,0  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   6,3      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   166    -6  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   44    -44  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   42.566    +2.904  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   18.883    -687  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   66,8    -19,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,9    -0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   4,3    -1,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,7    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,4    -0,9  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.852    -959  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   4.223    -1.533  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   965,9    -810,9  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   139,8    -131,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   717,0    -572,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   109,1    -107,3  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune