Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Helsingør   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   63.838    -19.099  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   25,6    +0,6  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   14.154    -3.955  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   2.645    -188  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   17,1    +10,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   35,8    +6,5  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   244    -79  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   32    -29  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.975,00    +10,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   58,00    -8,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   50.270    -3.767  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   21.781    -1.984  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,9    -1,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,9    -1,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   4,2    -1,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   4,9    -1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   1,3    -0,8  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   2.852    -959  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   7.095    -2.600  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   872,0    -747,9  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   147,1    -136,4  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   633,2    -527,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   91,7    -84,0  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune