Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rudersdal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Rudersdal   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   56.728    -10.877  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   23,1    +0,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   12.000    -1.481  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   977    +1.368  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   1,6      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   23,2    +5,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   33,2    +13,1  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   8,4      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   319    -159  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   30    -30  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   53,64    +0,36  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   49.265    -3.795  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   19.447    -1.251  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   45,6    +1,9  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   4,2    -1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,8    -1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,3    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,6    -1,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.694    +199  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   2.145    +545  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   -      
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   -      
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   -      
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   -      
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune