Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Halsnæs   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   31.384    +14.467  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   26,3    -2,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   7.835    +2.684  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.260    +1.085  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   34,3    -5,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   32,4    +13,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   121    +39  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   34    -34  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.612,00    +73,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   50,00    +4,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   40.034    +5.436  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   20.166    -1.970  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   57,1    -9,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,6    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,8    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   3,9    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,8    -0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.263    -370  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   1.646    +1.044  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   100,7    +54,3  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   52,9    -44,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   46,2    +98,2  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   1,6    +0,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune