Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Gladsaxe   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   70.600    -25.861  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   17,0    +9,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   10.199    +0  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   2.171    +286  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   26,7    +0,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   51,3    -9,0  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   245    -80  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   33    -30  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.880,00    +105,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   57,00    -7,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   61.504    -15.001  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   19.084    +713  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,9    -1,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,9    -1,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,3    -1,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   4,4    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   1,4    -0,9  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   3.085    -1.192  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   7.031    -2.536  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   470,6    -346,5  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   153,6    -142,9  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   304,8    -199,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   12,2    -4,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune