Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Gladsaxe   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   69.262    -23.411  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   16,9    +7,1  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   10.922    -403  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.973    +372  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   26,6    +2,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   52,9    -6,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   206    -46  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   28    -28  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.613,00    +72,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   53,00    +1,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   58.914    -13.444  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   17.721    +475  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   37,3    +10,2  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,8    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,4    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,6    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,3    -0,8  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   3.085    -1.192  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   4.033    -1.343  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   527,4    -372,4  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   245,8    -237,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   261,6    -117,2  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   20,0    -18,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune