Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lejre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lejre   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   27.996    +17.855  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   22,3    +1,7  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   5.883    +4.636  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   754    +1.591  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   25,8    -5,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   29,4    +18,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   72    +88  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   59    -59  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   2.800,00    +885,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   52,00    +2,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   35.929    +9.541  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   16.581    +1.615  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   23,4    +24,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,8    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,2    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,9    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,1    -0,6  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.110    +783  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   748    +1.942  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   86,9    +68,1  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   71,7    -62,9  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   12,8    +131,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   2,4    -0,6  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune