Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Solrød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Solrød   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   24.579    +20.160  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   19,9    +6,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   4.310    +5.889  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   574    +1.883  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   3,6    +23,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   35,2    +7,1  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   37    +128  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   97    -94  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.984,00    +1,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   56,50    -6,50  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   45.148    +1.355  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   17.539    +2.258  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,3    -0,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,3    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,3    -1,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   4,4    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   0,9    -0,4  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   1.417    +476  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   1.317    +3.178  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   63,9    +60,2  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   47,9    -37,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   14,8    +90,9  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   1,2    +6,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune