Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aalborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aalborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   217.075    -171.224  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   18,0    +6,0  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   37.191    -26.672  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   7.070    -4.725  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   37,6    -9,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   41,2    +5,1  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   4,1      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   -      
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   -      

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.102,50    +582,50  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   48.536    -3.066  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   16.693    +1.503  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   33,2    +14,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,5    +0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,2    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,4    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,5    +0,0  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.415    -522  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   11.267    -8.577  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   414,3    -259,3  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   37,8    -29,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   374,7    -230,3  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   1,8    +0,0  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune