Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vejle   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   121.696    -76.957  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   19,6    +6,6  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   20.731    -10.532  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   4.682    -2.225  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   28,4    -1,3  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   37,1    +5,2  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   504    -339  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   6    -3  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.985,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   56,00    -6,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   40.471    +6.032  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   17.237    +2.560  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   2,7    +0,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   2,7    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   2,3    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   3,5    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   0,5    +0,0  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   2.158    -265  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   12.371    -7.876  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   272,5    -148,4  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   113,3    -102,6  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   153,2    -47,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   6,0    +1,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune