Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vejle   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
45.069   120.949    -75.880  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
11,9   13,0    -1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   27    -11  
Antal normalklasser (2022)
238   497    -259  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   390    -120  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,2    -3,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   19,8    -13,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   74.273    -7.558  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.196    +4.242  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   9.191    -4.503  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.196    -248  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.196    +4.242  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   4.146    -2.937  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   2.217    -1.295  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   24.189    -12.895  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   4.639    -3.099  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   14.080    -9.700  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   7.067    -5.983  
Bacheloruddannelser (2021)
167   934    -767  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   411    -367  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   871    -531  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   1.294    -636  
Venteliste - musikskole (2021)
25   227    -202  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   78    -56  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.313    +279  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   239    +279  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune