Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Svendborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Svendborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   58.296    -12.445  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   24,0    +0,0  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   13.295    -2.776  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   2.487    -142  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   14,6    +6,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   66,8    -18,8  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   241    -81  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   7    -7  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.246,00    +439,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   49,00    +5,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   42.315    +3.155  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   18.437    -241  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   19,7    +27,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,5    +0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   4,0    -1,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,3    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,3    -0,8  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.984    -91  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   3.405    -715  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   194,5    -39,5  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   68,0    -59,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   110,8    +33,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   15,7    -13,9  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune