Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Svendborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Svendborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   59.727    -14.988  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   25,4    +0,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   13.107    -2.908  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   2.821    -364  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   15,8    +11,3  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   53,6    -11,3  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   303    -138  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   24    -21  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.575,00    +410,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   56,75    -6,75  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   44.532    +1.971  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   20.928    -1.131  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   2,9    -0,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   2,9    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,3    -1,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   4,1    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   1,1    -0,6  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   1.984    -91  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   7.081    -2.586  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   221,5    -97,4  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   56,7    -46,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   154,9    -49,2  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   9,9    -2,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune