Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Furesø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Furesø   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   42.533    +2.206  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   21,9    +4,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   8.067    +2.132  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   943    +1.514  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   39,6    -12,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   27,8    +14,5  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   168    -3  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   58    -55  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.985,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   59,00    -9,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   45.146    +1.357  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   21.087    -1.290  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,7    -0,9  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,7    -0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,0    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   5,2    -1,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   0,4    +0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   1.971    -78  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   2.990    +1.505  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   446,5    -322,4  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   186,0    -175,3  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   202,3    -96,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   58,2    -50,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune