Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fredensborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Fredensborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   40.865    +4.986  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   23,2    +0,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   8.801    +1.718  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.256    +1.089  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   17,8    +3,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   28,8    +19,2  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   114    +46  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   49    -49  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   40.903    +4.567  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   19.704    -1.508  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   40,3    +7,2  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,3    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,0    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,0    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,6    -0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.137    -244  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   1.968    +722  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   104,2    +50,8  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   94,0    -85,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   9,4    +135,0  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   0,8    +1,0  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune