Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Samsø   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   3.657    +42.194  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   35,3    -11,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   1.229    +9.290  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   164    +2.181  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   18,6    +10,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   31,0    +15,3  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   24    +136  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   0    +0  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.640,00    +45,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   47,00    +7,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   47.305    -1.835  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   25.099    -6.903  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   0,0    +47,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,7    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,8    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   3,2    +0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,3    -0,8  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.285    +608  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   207    +2.483  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   20,6    +134,4  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   14,4    -5,6  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   5,8    +138,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   0,4    +1,4  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune