Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Samsø   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   3.694    +41.045  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   36,6    -10,4  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   1.166    +9.033  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   165    +2.292  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   18,1    +9,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   30,2    +12,1  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   23    +142  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   0    +3  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.950,83    +34,17  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   51,75    -1,75  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   51.348    -4.845  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   25.899    -6.102  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   2,8    +0,0  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   2,8    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,0    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   3,2    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   1,4    -0,9  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   1.285    +608  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   272    +4.223  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   37,3    +86,8  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   24,9    -14,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   9,8    +95,9  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   2,6    +5,1  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune