Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Mariagerfjord Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Mariagerfjord   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   41.762    +2.977  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   25,3    +0,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   9.070    +1.129  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   1.962    +495  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   9,0    +18,1  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   36,4    +5,9  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   259    -94  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   9    -6  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.933,44    +51,56  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   58,00    -8,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   44.805    +1.698  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   20.912    -1.115  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   2,4    +0,4  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   2,4    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   2,3    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   3,5    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   0,9    -0,4  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   1.741    +152  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   3.840    +655  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   41,8    +82,3  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   32,0    -21,3  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   7,6    +98,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   2,2    +5,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune