Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Køge Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Køge   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   60.979    -15.128  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   20,1    +3,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   11.713    -1.194  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   2.185    +160  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   1,4      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   17,2    +3,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   27,8    +20,2  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   6,8      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   237    -77  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   31    -31  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.417,00    +268,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   52,00    +2,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   45.551    -81  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   17.152    +1.044  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   37,2    +10,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   4,5    -1,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,5    -0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   5,7    -1,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,6    -0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.191    -298  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   3.041    -351  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   1.205,8    -1.050,8  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   1.204,3    -1.195,5  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   1,5    +142,9  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   0,0    +1,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune