Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Køge Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Køge   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   62.848    -18.109  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   20,5    +5,7  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   11.279    -1.080  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   2.528    -71  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   1,4      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   16,3    +10,8  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   29,9    +12,4  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   5,1      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   203    -38  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   37    -34  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.732,50    +252,50  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   58,00    -8,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   50.507    -4.004  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   18.875    +922  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,3    -0,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,3    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,0    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   5,1    -1,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   0,5    +0,0  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   2.191    -298  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   5.902    -1.407  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   24,0    +100,1  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   24,0    -13,3  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   0,0    +105,7  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   0,0    +7,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune