Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Odder   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   22.844    +23.007  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   23,5    +0,5  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   5.116    +5.403  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   766    +1.579  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   15,3    +13,3  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   23,9    +22,4  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   44    +116  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   46    -46  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   53,00    +1,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   42.116    +3.354  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   17.068    +1.128  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   42,5    +5,0  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,7    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,5    -0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,1    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,4    -0,9  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.857    +36  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   1.103    +1.587  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   202,6    -47,6  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   117,8    -109,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   60,9    +83,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   23,9    -22,1  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune