Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ærø   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   5.964    +39.887  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   36,7    -12,7  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   2.086    +8.433  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   268    +2.077  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   23,8    -3,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   55,9    -7,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   42    +118  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   0    +0  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.534,00    +151,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   44,00    +10,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   50.978    -5.508  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   26.376    -8.180  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   0,0    +47,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,8    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,5    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   2,4    +1,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,3    -0,8  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.712    +181  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   404    +2.286  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   54,1    +100,9  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   2,3    +6,5  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   51,8    +92,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   0,0    +1,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune