Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Høje-Taastrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Høje-Taastrup   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   57.540    -12.801  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   16,4    +9,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   8.174    +2.025  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   2.082    +375  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   42,7    -15,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   29,8    +12,5  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   132    +33  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   16    -13  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.543,00    +442,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   54,32    -4,32  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   47.763    -1.260  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   19.679    +118  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   4,0    -1,2  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   4,0    -1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,7    -1,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   2,9    +0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   0,8    -0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   2.405    -512  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   4.371    +124  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   185,2    -61,1  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   137,5    -126,8  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   44,5    +61,2  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   3,2    +4,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune