Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Læsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Læsø   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   1.786    +44.065  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   39,9    -15,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   672    +9.847  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   79    +2.266  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   11,6    +9,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   64,0    -16,0  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   13    +147  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   28    -28  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   56.767    -11.297  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   31.742    -13.546  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   0,0    +47,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   4,1    -1,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,4    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   3,6    +0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,4    +0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.001    +892  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   92    +2.598  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   11,2    +143,8  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   4,3    +4,5  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   6,6    +137,8  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   0,3    +1,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune