Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hedensted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hedensted   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   46.722    -871  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   20,4    +3,6  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   9.091    +1.428  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.365    +980  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   38,1    -9,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   35,7    +10,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   121    +39  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   22    -22  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.642,00    +43,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   53,00    +1,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   38.594    +6.876  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   16.981    +1.215  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   36,3    +11,2  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,2    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   1,8    +0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   3,0    +1,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,4    +0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.641    +252  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   1.828    +862  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   109,8    +45,2  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   50,0    -41,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   59,8    +84,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   0,0    +1,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune