Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nordfyns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Nordfyns   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   29.610    +15.129  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   24,9    +1,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   6.398    +3.801  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   1.415    +1.042  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   29,9    -2,8  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   33,5    +8,8  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   134    +31  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   9    -6  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.884,17    +100,83  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   55,34    -5,34  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   42.018    +4.485  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   20.020    -223  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   4,2    -1,4  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   4,2    -1,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   2,6    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   3,2    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   1,0    -0,5  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   2.003    -110  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   2.378    +2.117  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   349,8    -225,7  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   144,4    -133,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   194,5    -88,8  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   10,9    -3,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune