Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Holstebro   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   58.591    -12.740  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   20,8    +3,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   11.567    -1.048  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.924    +421  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   30,5    -1,9  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   37,3    +9,0  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   -      
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   -      

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.598,90    +86,10  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   51,00    +3,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   39.301    +6.169  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   17.045    +1.151  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   53,1    -5,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,3    +0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,4    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   2,7    +1,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,9    -0,4  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.783    +110  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   2.666    +24  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   208,1    -53,1  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   26,3    -17,5  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   179,9    -35,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   1,9    -0,1  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune