Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aabenraa Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aabenraa   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   58.761    -12.910  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   23,6    +0,4  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   13.088    -2.569  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   2.654    -309  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   23,7    +4,9  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   29,4    +16,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   163    -3  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   13    -13  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.505,00    +180,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   51,20    +2,80  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   43.354    +2.116  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   18.514    -318  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   37,4    +10,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,5    +0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,6    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,3    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,3    +0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.746    +147  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   3.297    -607  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   290,7    -135,7  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   53,0    -44,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   233,5    -89,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   4,2    -2,4  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune