Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ballerup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ballerup   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   48.602    -2.751  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   20,7    +3,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   9.649    +870  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   2.024    +321  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   9,7    +11,1  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   35,7    +12,3  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   142    +18  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   29    -29  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.611,50    +73,50  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   52,00    +2,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   48.783    -3.313  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   20.340    -2.144  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   56,1    -8,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,6    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,2    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   5,7    -1,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,0    -0,5  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   3.000    -1.107  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   3.881    -1.191  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   238,3    -83,3  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   161,5    -152,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   70,9    +73,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   5,9    -4,1  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune