Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ballerup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ballerup   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   51.237    -6.498  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   19,9    +6,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   8.933    +1.266  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   2.290    +167  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   11,9    +15,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   34,7    +7,6  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   173    -8  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   45    -42  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.977,00    +8,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   58,00    -8,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   53.074    -6.571  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   22.601    -2.804  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,6    -0,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,6    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,3    -1,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   5,4    -1,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   1,3    -0,8  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   3.000    -1.107  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   6.866    -2.371  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   197,2    -73,1  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   179,0    -168,3  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   17,2    +88,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   1,0    +6,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune