Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Billund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Billund   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   26.608    +19.243  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   21,2    +2,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   5.354    +5.165  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.126    +1.219  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   26,6    -5,8  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   44,7    +3,3  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   149    +11  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   28    -28  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.590,00    +95,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   53,00    +1,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   49.612    -4.142  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   17.827    +369  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   24,4    +23,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,7    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,2    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   2,8    +1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,7    -0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.464    +429  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   1.181    +1.509  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   118,0    +37,0  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   82,7    -73,9  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   27,3    +117,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   8,0    -6,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune