Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Norddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Norddjurs   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   37.089    +8.762  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   25,1    -1,1  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   8.859    +1.660  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.791    +554  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   12,1    +16,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   43,8    +2,5  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   139    +21  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   26    -26  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   41.618    +3.852  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   18.720    -524  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   10,8    +36,7  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,5    +0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,2    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   3,4    +0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,3    +0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.696    +197  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   2.098    +592  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   361,9    -206,9  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   7,7    +1,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   310,7    -166,3  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   43,5    -41,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune