Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herlev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Herlev   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   29.876    +14.863  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   19,3    +6,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   4.928    +5.271  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   1.073    +1.384  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   30,0    -2,9  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   34,2    +8,1  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   65    +100  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   60    -57  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.885,00    +100,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   58,00    -8,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   54.145    -7.642  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   20.201    -404  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,5    -0,7  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,5    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,2    -0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   4,5    -0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   1,3    -0,8  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   2.975    -1.082  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   3.491    +1.004  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   301,7    -177,6  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   112,0    -101,3  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   186,5    -80,8  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   3,2    +4,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune