Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brønderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Brønderslev   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   36.304    +9.547  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   22,2    +1,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   7.735    +2.784  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.502    +843  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   17,8    +10,8  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   32,3    +14,0  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   7,4      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   98    +62  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   1    -1  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   42.187    +3.283  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   19.338    -1.142  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   28,2    +19,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   4,4    -1,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,9    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,5    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,4    +0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.675    +218  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   1.836    +854  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   28,7    +126,3  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   1,4    +7,4  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   27,3    +117,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   0,0    +1,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune