Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Gentofte   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   74.830    -28.979  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   20,5    +3,5  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   13.841    -3.322  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.116    +1.229  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   5,5      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   31,0    -10,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   51,6    -3,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   2,1      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   517    -357  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   34    -34  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   53,50    +0,50  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   54.546    -9.076  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   20.113    -1.917  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   33,5    +14,0  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,5    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,0    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,1    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,1    -0,6  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.340    +553  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   2.172    +518  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   396,5    -241,5  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   378,1    -369,3  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   13,8    +130,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   4,6    -2,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune